Výroční členská schůze 2019

Zápis z jednání členské výroční schůze KK Blansko ZO MSKS č.10106

Datum konání: 26. 1. 2019 od 17:00
Místo konání: restaurace Myslivna
Přítomno 27 členů + 4 hosté

Program:

  • zahájení, platba příspěvků
  • nové přihlášky a souhlas GDPR pro MSKS
  • zprávy členů výboru včetně plánu práce
  • večeře
  • vyhlášení nejúspěšnějších členů
  • diskuze

1. Zahájení, platba příspěvků

Předseda KK Blansko, ZO MSKS č.10106, pan Kamil Svěrák přivítal přítomné členy a zahájil členskou schůzi a informoval o programu členské výroční schůze.
Členové mohli na místě zaplatit členské příspěvky pro rok 2019, čehož zhruba polovina členů využila. Obdrželi také formulář Ohlášení poplatku ze psů pro uplatnění slevy ve městě Blansko jako členi KK Blansko.

2. Nové přihlášky a souhlas GDPR pro MSKS

Byly rozdány nové přihlášky všem přítomným členům k vyplnění a podpisu včetně souhlasu GDPR pro potřeby MSKS.
Nepřítomným členům budou přihlášky a souhlas GDPR předány v nejbližším možném termínu.

3. Zprávy členů výboru

Zprávu o hospodaření klubu přednesl Kamil Svěrák. Tereza Mokrá položila dotaz ohledně nákladů k občerstvení, co vše tato částka obnášela. Tento dotaz byl objasněn předsedou klubu Kamilem Svěrákem a v pořádku přijat. Žádní další členové neměli při jednání jiné výhrady ohledně hospodaření klubu.

Období: 01.01.2018 – 31.12.2018

Převod z r. 2017: 17 145,– Kč

Položka Příjmy výdaje
Sponzorské dary 65 000 0
Kurz štěňat 41 550 0
Klubové příspěvky 27 700 0
Startovné za zkoušky a závody 9 800 0
doplatky povinných brig. hodin 325 0
Rekonstrukce klubovny 0 24 514
vedení kurzu štěňat 0 20 800
Občerstvení na akcích 0 10 851
Vrácení přepl. brig. hodin 0 9 200
Posudné, cestovné, pronájmy za zkoušky 0 7 594
Propagační předměty 0 3 831
poplatek MSKS 0 3 600
Materiál klubovna 0 3 445
Poplatek webstránky 0 728
Nájem pozemků 0 526
Poštovné, poštovní ceniny 0 82
Celkem 144 375 85 171

Příjmy celkem: 144 375,–
Výdaje celkem: 85 171,–
Rozdíl příjmů a výdajů: 59 204,–

Zprávu brigádnického referenta a plán práce přednesla Jarmila Jurová

Bylo zmíněno, že v loňském roce jsme započali, ale zatím nedokončili, rekonstrukci klubovny. I pro letošní rok trvá i nadále plán práce z roku 2018 – oprava klubovny. Vloni se část oprav financovala z darů sponzorů. Stejně tak tomu bude i v roce letošním, finance od sponzorů musí být přesně využity k účelu, ke kterému byly darovány. Členové neměli žádné námitky a plán práce byl přijat.

Sponzorské dary:
- 22.6.2018 – ČKD Blansko Holding – 10 000,–
- 4.10.2018 – FPO s.r.o – 5 000,–
- 20.11.2018 – AP Investing s.r.o. – 50 000,–
Děkujeme sponzorům za finanční podporu.

Členové mají možnost získat v dostatečném rozsahu brigádnické hodiny, díky kterým mohou mít levnější členství v klubu na další rok.

  • 18:00 přítomno 26 členů + 3 hosté

Zprávu o výsledcích zkoušek našeho cvičáku přečetla Petra Ocetková: výsledky zkoušek KK Blansko 2018.

Zprávu o zkouškách a jiných aktivitách mimo naše cvičiště přečetla také Petra Ocetková: výsledky zkoušek a úspěchů na jiných KK. Všichni zúčastnění byly za své výsledky odměněni potleskem.

Termíny zkoušek na první pololetí roku 2019 byly odeslány na schválení a delegování rozhodčího MSKS v řádném termínu do konce minulého roku. Bližší informace obdrží předseda Kamil Svěrák a tyto vloží na webové stránky.

  • 18:15 přítomno 25 členů + 2 hosté

4. Večeře

Kamil Svěrák se rozhodl ze své dobré vůle, že zaplatí členům klubu večeři ze svých vlastních peněz. Vzhledem k tomu, že klub je ve finanční ztrátě díky proběhlé rekonstrukci, letos nebyla večeře hrazená z klubových úspor. Moc mu děkujeme.

5. Nejúspěšnější členové klubu za rok 2018

Monika Urbanová, která kontrolovala správnost výsledků, vyhlásila nejúspěšnější členy za rok 2018 ve třech kategoriích.

I. psi do 4 let

1. Romana Sedláčková + Lara – 176 bodů
2. Petra Ocetková + Eroica – 171 bodů
3. Martin Vodila + Tiger – 160 bodů
4. Hana Popelková + Drak – 159 bodů
5. Tereza Mokrá + Haki – 147,5 bodů
6. Denisa Smigová + Nimzi – 106 bodů
7. Jura Štěpán + J'inara – 58 bodů
8. Pavel Huňka + Bronco – 44 bodů
9. Dan Friedjung + Max – 21 bodů

II. psi od 4 let

1. Jarmila Jurová + Panky – 178 bodů
2. Hana Popelková + Cairo – 116 bodů
3. Jaromír Souček + Dew – 103 bodů
4. Michaela Gráblová + Damy – 15 bodů

III. psi od 8 let

1. Jarmila Jurová + Chico – 178 bodů
2. Marie Nečasová + Aschere – 132 bodů
3. Tereza Mokrá + Cody – 121,5 bodů
4. Markéta Pololáníková + Baby – 109 bodů
5. Petra Ocetková + Carioca – 89 bodů
6. Denisa Smigová + Coraline – 58 bodů

GALERIE Z AKCE:

obrázek: tn_07.jpg; rozlišení: 267 × 200 px; velikost 8 kb;

6. Diskuze

Marie Nečasová vznesla připomínky k bodovací tabulce a soutěži celkově. Klub již není schopen soutěž dotovat, a proto tentokrát soutěž zasponzorovaly Petra Ocetková, Monika Urbanová a Jarmila Jurová. Dalšími členy klubu byl podán i návrh na zrušení bodovací soutěže.

Výbor klubu informoval členy, že pokud chtějí řešit podněty v programu členské schůze, aby o tom mohla rozhodnout členská schůze, je nutné tyto podnětné příspěvky zaslat předem písemnou formou.

Tereza Mokrá oznámila, že již nebude zastávat funkci výcvikáře. Veronika Hasová informovala o plánu pro letošní rok proškolit další možné výcvikáře, kteří nabídli pomoc a mají potřebné znalosti. Dále vyzvala přítomné členy, kteří mají v budoucnu zájem se stát výcvikáři, aby se vzdělávali, jelikož klub uvítá posily.

Michaela Gráblová vznesla námitku k nepřehlednému uvádění akcí na webu, konkrétně k posledním zkouškám dne 9. 11. 2018. Tyto zkoušky byly v řádném termínu nahlášeny MSKS jako dodatečně hlášená akce. MSKS tyto zkoušky potvrdila a delegovala rozhodčího. Na webu v rozpisu výcviku v rubrice novinky byly zkoušky zapsány dne 30. 10. 2018. To znamená 11 dní před konáním zkoušek.
Pavel Huňka v návaznosti na to doporučil vytvoření nové záložky s názvem Plánované akce v menu na klubovém webu. V této záložce by měly být uvedeny všechny budoucí akce, které členové najdou přehledně na jednom místě.

Zapsala Veronika Hasová

V Blansku dne 26. 1. 2019

1.2.2019 v rubrice: Výroční schůze 2019 Autor: V
 
Aktualizace: článek: 10.4.08, galerie: 10.4.08, komentář: 6.3.08