Výcvikové skupiny

SKUPINA ŠTĚŇAT
Neděle 9.00 – 10.00, pro štěňata a mladé psy

Do této skupiny přijímáme psovody se štěňaty, případně mladými psy, kteří mají kompletní základní očkování (vzteklina, nemoci, odčervení), tj. zhruba od 3 měsíců věku. Z teoretických základů průběžně probíráme s majiteli psů základní principy držení psa, základní výchovné metody, základy všech cviků formou hry (přivolání, ovladatelnost, aport, polohy, odložení). Sledujeme projevy štěněte ve skupině ostatních psů a jeho chování vůči majiteli a ostatním lidem, tak aby se od počátku potlačovaly nežádoucí projevy (strach a agresivita). Štěňata si hodně spolu hrají a po chvilkách se procvičují základy poslušnosti. Pomáháme psovodům řešit problémové situace a předcházet utváření zlozvyků u psa, zabýváme se správnou socializací. Když do sebe psovod vstřebá nezbytné základy a pes dovrší více jak 10 měsíců, může se psem přestoupit do skupiny základního výcviku.

ZÁKLADNÍ VÝCVIK
Neděle 10.00 – 11.00, pro dospělé psy začátečníky i pokročilé

Pro správnou výchovu a výcvik psa musí mít psovodi základní znalosti etologie (chování) psovitých šelem, musí se naučit správně používat hlasové intonace při vydávání povelů, kontrolovat své chování tak, aby bylo psu srozumitelné, co po něm vlastně chceme, umět svého psa motivovat k správnému provádění cviků poslušnosti. Vedle předávání teoretických znalostí se věnujeme nácviku základní poslušnosti – přivolání, chůze u nohy, nácviku poloh sedni-lehni-vstaň, krátkodobému i dlouhodobému odložení, aportování, štěkání na povel, překonávání překážek a speciálních cviků. Poskytujeme poradenství pro běžné soužití, a také připravujeme psovody na zkoušky: KJ-Brno, národní zkušební řád, mezinárodní zkušební řád. Každý rok se u nás pořádají zkoušky, kde mohou svoje dovednosti psovodi prezentovat a úspěšně tak stvrdit svoji práci se psem.

SPECIÁLNÍ VÝCVIK
Neděle – od 11 hod.

Do této skupiny po dohodě se psovodem a dle svého uvážení výcvikář zařadí psa psovodem nezvladatelného, který svým chováním narušuje chod ostatních skupin. Instruktor se individuálně zaměří na dané problémy dvojice. A nebo je tento čas věnován pro přezkoušení na zkoušky, individuální výcvik či přípravu na výstavy a bonitaci.

NÁCVIK STOPOVÁNÍ
Dle dohody

Skupina je vedena na základě dohody s výcvikářem, odvíjí se od podmínek terénů, počasí. Je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Probíhá i příprava na stopařské zkoušky.

PŘÍPRAVA NA SVODY, VÝSTAVY, BONITACE
Dle dohody

Po dohodě s pověřeným výcvikářem nabízíme pro psy s rodokmenem, kteří se chystají do chovu, nácvik na svod mladých, plemeníků, vystavování pro různé druhy výstav od krajských až po světové, bonitace: připravení psa pro úspěšné uchovnění.

TANEC SE PSEM
Pátek 18:00 – 19:00 (v letním období),
Neděle 14:30 – 15:30 (v zimním období)

Tanec se psem je nejen soutěžní, ale také zábavná a pro diváky efektní disciplína, která je založena na vzájemné spolupráci psa s psovodem. Zahrnuje v sobě využití rozličných cviků psa do rytmu hudby, při čemž se očekává i taneční zapojení psovoda.
Naše skupina pracuje jak s úplnými začátečníky, se kterými postupně procházíme jednotlivé „taneční“ cviky vždy přiměřené věku nebo zdravotnímu stavu psa, tak i s pokročilými týmy, které své dovednosti dále zdokonalují a připravují se na různé soutěže či ukázky.
Kromě cviků ryze tanečních se zaměřujeme na základní poslušnost potřebnou k tanci.
Skupinu lze navštěvovat se štěnětem i dospělým psem, hlavní je chuť člověka naučit svého psa nejrůznější cviky.

19.2.2016 v rubrice: Výcvik Autor: V
 
Aktualizace: článek: 10.4.08, galerie: 10.4.08, komentář: 6.3.08