Podmínky členství

ZÁKLADNÍ INFORMACE A PODMÍNKY PRO ČLENSTVÍ V KYNOLOGICKÉM KLUBU BLANSKO

Přihláška do KK Blansko (82 kB)

Kynologický klub Blansko je příspěvkovou organizací, základní organizací Moravskoslezského kynologického svazu č. 10106, IČO 65339576. Klub je řízen sedmičlenným výborem, voleným na výroční členské schůzi na období 4 let.

Členové klubu mohou využít výcvikových lekcí ve skupině štěňat, základní ovladatelnosti, všestranného výcviku (stopa a obrana) a skupině tance se psem (od 02/2008)

Výcvik probíhá za každého počasí, pokud není předem odvolán.

Výcviková pauza je od 4. 12. 2017 stanovena pro PROSINEC, LEDEN A SRPEN.

Při prvním příchodu se psem na cvičiště je zapotřebí vedoucímu výcviku předložit očkovací průkaz psa s platným očkováním proti nemocem a vzteklině a zápisem o odčervení psa. Očkování i odčervení musí být každoročně opakováno a nahlášeno výcvikáři. Pes musí být celkově v dobrém zdravotním stavu.

Za jednorázovou účast na výcviku bez zájmu o členství v klubu je stanoven poplatek 100,– Kč. Členové jiných klubů mohou uhradit poplatek za hostování 1000,– Kč na rok a docházet na cvičiště max. 2× do měsíce. Pro ostatní zájemce o pravidelný výcvik a členství v klubu jse umožněna 1 nezávazná návštěva. Každý psovod je plně zodpovědný za svého psa. Háravé feny mají povolen vstup na cvičiště jen po domluvě s výcvikářem.

Potřebné vybavení psa pro výcvik:

 • obojek (aby psovi seděl správně a plnil účel)
 • vodítko krátké (ne kovové, navíjecí či s přeskami)
 • vodítko dlouhé min. 4 m
 • dobře sedící náhubek
 • předmět na aport
 • hračky (např. míček na šnůrce, uzel na přetahování apod.)
 • pamlsky (např. kousíčky tvrdého sýru, salámu, párku apod.)
 • ostatní dle pokynů výcvikáře.

Podmínky pro získání členství v klubu:

 • věk psovoda min. 12 let, plemeno a velikost psa odpovídají fyzickým předpokladům psovoda
 • zaplacené členské příspěvky na kalendářní rok, odevzdaná vyplněná přihláška
 • pravidelná docházka na cvičiště
 • od 3 let členství v klubu není docházka povinná
 • odpracovaných 5 povinných brigádnických hodin na rok

Podmínky pro setrvání v klubu:

 • respektování „Řádu cvičiště“, průběhu výcvikových lekcí a pokynů výcvikáře
 • dodržování zásad výchovy a výcviku psa i mimo cvičiště

Vyloučení člena klubu:

Člen klubu může být rozhodnutím výboru klubu vyloučen bez nároku na vrácení členského příspěvku z následujících důvodů:

 • opakované porušování základních podmínek členství v klubu
 • opakované narušování výcvikových lekcí a chodu cvičiště způsobené nedbalostí, nepozorností nebo nezájmem psovoda, nesportovní chování, hrubé zacházení se psem

Započítávání docházky:

Nepřítomnost se omlouvá v případě předem nahlášené nemoci, hárání feny nebo účasti na chovatelské akci (výstava, svod, bonitace apod.) Nepřítomnost započítaná jako účast: návštěva jiného cvičiště, účast na výcvikové akci (zkoušky, závody, ukázka výcviku, soutěže, atd.), účast na zkouškách pořádaných den před výcvikovým dnem.

Podle vyhlášky o místních poplatcích platné ve Městě Blansku platí členové klubu s trvalým pobytem v Blansku ročně daň ze psa ve výši 200,– Kč. Seznam členů předává klub MěÚ Blansko 2× ročně. Povinností každého majitele psa je nahlášení psa ve 3 měsících věku na městském úřadě a jednorázové vyplnění „Přiznání k dani ze psa“.

Veškeré další informace o řízení klubu a pořádaných akcích jsou zveřejňovány v novinkách s předstihem na internetových stránkách klubu www.cvicak.net

Kontakt: předseda klubu Kamil Svěrák (mobil: 602 545 566)

Těšíme se na Vás!

4.12.2017 v rubrice: Organizace Autor: Kamil
 
Aktualizace: článek: 10.4.08, galerie: 10.4.08, komentář: 6.3.08